Naša ponuda,

Vaš izbor

Samo kvalitetan
semenski krompir
donosi visoke prinose.
Naše seme proizvedeno
od Holandske i Nemačke
elite garantuje kvalitet

Naša ponuda,
Vaš izborcasibomcasibom
casibommatadorbetmatadorbet